"Dnes je velmi smutný den. Byl mužem levice a také Evropy," prohlásil o něm bývalý polský prezident Alexander Kwaśniewski, který ve vládě Rakowského působil jako ministr mládeže a sportu.

"Reformní" komunista Rakowski vedl vládu v letech 1988 až 1989. Jeho kabinet si za svůj cíl stanovil "národní dorozumění", což znamenalo mimo jiné vstřícnost k požadavkům opozičního hnutí Solidarita. Půl roku do ledna 1990 stál včele Polské sjednocené dělnické strany, která byla nakonec rozpuštěna. Poté se stáhl z veřejného života.

Ve známost vešel jako šéfredaktor vlivného týdeníku Polityka, který vychází dodnes. Tento časopis se řadil v komunistickém Polsku k liberálnějším tiskovinám.