Kromě toho Medvěděv navrhl podstatné zvýšení pravomocí ruského Federálního shromáždění na úkor výkonné moci a především vlády. Prezident řekl, že vláda musí být nevyhnutelně zavázána ke každoročnímu „skládání účtů“ parlamentu.

Předpokládá se, že spolu s návrhem na prodloužení prezidentského funkčního období, se jedná o Medvěděvovu snahu vymanit se z vlivu svého předchůdce a současného premiéra Vladimira Putina.

Prezident v projevu také navrhl změnu zákona o politických stranách zajišťující mimo jiné menší množství podpisů nutných ke kandidatuře do parlamentu.

Doplnil, že jde spíše o opravu ústavy než o její reformu. Zatím není jasné, od kdy by úprava měla začít platit.

Z krize vyjde Rusko silnější

Opatrně také reagoval na současnou globální ekonomickou krizi, která se Ruska citelně dotkla a v zemi se o tom příliš nehovoří. „Začala realizace nových plánů dlouhodobého ekonomického rozvoje,“ uvedl Medvěděv a dodal: „Z ekonomické krize vyjdeme ještě silnější.“

Podle něj krize ještě zdaleka nedosáhla vrcholu, a proto zem i obchodníci musejí změnit své hospodářské plány.