Chorvatští zákonodárci schválili vládní návrh zákona, který počítá se zákazem kouření v úřadech, barech, restauracích, školách, nemocnicích a kavárnách. Jedinou výjimku představují psychiatrické léčebny. Jaké jsou důvody k vyjmutí těchto zařízení ze seznamu, vláda neuvedla.

Zákaz vstoupí v platnost postupně. První na řadě jsou školy a nemocnice, kde si kuřáci nebudou moct zapálit již od konce tohoto měsíce, zatímco restaurace a bary dostanou čas se připravit a zákaz pro ně začne platit až od dubna příštího roku. Za jeho porušení bude majitelům hrozit pokuta až do výše 150 000 kun (asi 520 000 Kč). Nový zákon chce také omezit reklamní kampaně propagující kouření.

Ze 4,5 milionu obyvatel Chorvatska kouří podle odhadů asi 30 procent populace.

Úplný zákaz kouření v pohostinských zařízeních platí například v Británii, Švédsku, Finsku či Francii, ale také v bývalých jugoslávských svazových republikách Černá Hora, Slovinsko a Makedonie.

V Česku se zatím nesmí kouřit ve veřejných budovách, ve vlacích, na nádražích a zastávkách. Kouření v restauracích je pouze omezeno. Podle statistických údajů kouří čtvrtina Čechů.