Neukojitelná hrabivost je "modlářství, těžký hřích, skandál, mor", řekl papež věřícím, mezi nimiž bylo velmi mnoho mladých lidí. Znovu zdůraznil potřebu vštěpit moderní společnosti více duchovních a náboženských hodnot. Prohlásil také, že rozum není v rozporu s vírou, ale že to, co člověka svádí z cesty, je kult idolů, které si může vyrobit sám rozum.

Benedikt XVI. také vyzval mladé lidi, aby se nebáli "odevzdat život Kristu", tedy zvolit si kněžskou dráhu. Katolická církev se v posledních letech potýká se stále větším nedostatkem kněží, což se týká i Francie.

Přítomní, kteří zaplnili jak esplanádu před Invalidovnou, tak přilehlé ulice, mohli mši a papežovo kázání, pronesené v plynulé francouzštině, sledovat na obřích obrazovkách. Mezi přítomnými byli také předseda francouzské vlády François Fillon s manželkou, několik dalších členů vlády a bývalá francouzská první dáma Bernadette Chiraková.

Mši doprovázela mimořádná bezpečnostní opatření. Papež na ni přijel "papamobilem" nadšeně pozdravován věřícími, z nichž tisíce strávily na esplanádě celou noc. Při mši ho doprovázelo 50 biskupů a na 900 kněží.