Podle statistik OSN uvolňuje výroba masa víc skleníkových plynů než doprava. „Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhadla, že přímé emise z produkce masa tvoří asi osmnáct procent všech emisí skleníkových plynů na světě. Chci proto zdůraznit, že možností, jak zmírnit změny klimatu, je změna stravovacích návyků,“ řekl BBC.

Doprava se na produkci skleníkových plynů podílí zhruba třinácti procenty.

„Výzkumy naznačují, že lidé jsou na emise citliví a snaží se třeba omezovat cesty autem. Nemusí si ale uvědomovat, že to, co mají na talíři může mít ještě větší roli,“ dodal pořadatel londýnské konference, Joyce DSilva.

FAO k výsledku došla tak, že spočítala emise z veškeré činnosti, která s výrobou masa souvisí - od budování pastev a chovů až po zpracování masa. Podíl tří hlavních skleníkových plynů - oxidu uhličitého, kysličníku dusného a metanu - je podle organizace zhruba stejný, i když hlavně podíl metanu klesá.