Spojené státy se tak přidaly k Mezinárodnímu měnovému fondu, který Gruzii slíbil půjčku ve výši 750 miliónů dolarů. Riceová prohlásila, že finance jsou určeny na obnovu válkou poničené země, nikoliv na financování armády.

Riceová také vyjádřila víru, že s podporou Spojených států i celého demokratického světa bude Gruzie svobodnou a prosperující zemí.

Zpráva přišla v době, kdy na návštěvu oblasti zamířil americký viceprezident Dick Cheney. Ten ve středu navštívil Ázerbajdžán a následně zamíří na návštěvu Ukrajiny a Gruzie.

Rusko se v souvislosti s návštěvou amerického viceprezidenta v regionu vyslovilo, že by Spojené státy měly přehodnotit své vztahy s Gruzií. Dmitrij Medvěděv v úterý oznámil, že Rusko nepovažuje Michaila Saakašviliho za prezidenta Gruzie.