Úkryt mohl podle News otevřít na dálku výlučně Fritzl. Pachatelovo tvrzení, že by se v případě jeho delší nepřítomnosti vstup do úkrytu otevřel automaticky, znalec popřel s tím, že neobjevil nic, co by nasvědčovalo podobné úpravě v mechanismu dveří. Zadržovaní neměli žádnou možnost dveře otevřít.

Ačkoli se v podzemí nacházel menší ventilátor, který sloužil k rozptylování kuchyňských par a vlhkosti, zásobování zadržovaných vzduchem fungovalo podle specialisty na tento obor především trhlinami v zdivu. To však znamenalo, že se oběti nacházely prakticky neustále v dusivém ovzduší.

Elektroinstalaci provedl Fritzl podle News naprosto diletantsky, neustále hrozil zkrat, který mohl způsobit požár.

Plán sklepení Fritzlova domu:. Plán sklepení Fritzlova domufoto: Právo