Jsou mezi nimi například Michal Baránik, Robert Harenčár, Ján Ďurík, Vladimír Žabkay a další. "Ze spolupracovníků se tak rázem stali pronásledovaní," uvedl ředitel ÚPN Ivan Petranský.

ÚPN zjistil celkem 29 případů falšování v registračních protokolech, přičemž část těchto lidí byla nasazena právě na Dubčeka. "Činnost agentů spočívala v tom, že měli Dubčeka ovlivňovat, měli ho odrazovat od spolupráce s osobami vyloučenými z komunistické strany po roce 1968 a měli ho také odradit od spisování svých pamětí," uvedl na tiskové konferenci ÚPN pracovník sekce dokumentace Jerguš Sivoš.

Zveřejněná jména agentů jsou dostupná na internetové adrese www.upn.gov.sk

Ze stránek například plyne, že od 70tých let minulého století Dubčeka pro potřeby StB sledoval například jeho blízký přítel Teodor Baník.

Svazky těchto osob byly po roce 1989 skartovány, ale ÚPN odhalil zařazení těchto lidí jako agentů StB na základě studia dalších dokumentů komunistické tajné policie.