"Vzorek plutonia uskladněný v laboratoři explodoval, což vedlo k rozptýlení radioaktivního materiálu uvnitř budovy," uvedl mluvčí ministerstva. Únik spustil automatické poplašné hlásiče. V laboratoři se tou dobou nikdo nenacházel, proto nedošlo k žádnému zranění ani zasažení osob. Radioaktivitu ve vzduchu bezpečně zachytily filtry laboratoře.

Venkovní rakouské měřicí stanice nezjistily žádné zvýšení radioaktivity mimo obvod střediska. Mluvčí ministerstva však oznámil, že okolnosti případu budou důkladně vyšetřeny. Středisko s vědeckým reaktorem, postavené v 70. letech, stojí nedaleko Badenu, asi 30 kilometrů jižně od Vídně. Současným bezpečnostním normám MAAE už ale neodpovídá, jak loni připustil ředitel MAAE Muhammad Baradej. Požadoval tehdy od členských zemí organizace, k nimž patří i Česko, na 30 miliónů eur (asi 718 miliónů Kč) na modernizaci střediska.

V laboratořích střediska se zkoumají nejčastěji malé vzorky, které inspektoři MAAE odebírají při svých kontrolních návštěvách v různých zemích světa s účelem zjistit, zda tam není podnikán mezinárodními dohodami nedovolený jaderný vývoj a výroba. Nedávno například byl ve středisku zkoumány vzorky z objektu Al-Kibar v syrské poušti, který Izrael loni v září rozbombardoval. Bylo totiž vážné podezření, že šlo o jaderný reaktor budovaný Sýrií za pomoci Severní Koreje.