Odvetná opatření zmiňuje zpráva o bezvízovém styku se třetími zeměmi, kterou ve středu EK zveřejnila. Podle výkonného orgánu "sedmadvacítky" i přes veškeré úsilí zatím nebylo ve vztahu k USA dosaženo žádného hmatatelného pokroku.

"Komise proto navrhne odvetná opatření - například dočasné obnovení vízové povinnosti pro občany USA, kteří jsou držiteli diplomatických a služebních či úředních pasů - od 1. ledna 2009, pokud nebude dosaženo žádného pokroku," pohrozila EK. Připomněla i slib USA z června letošního roku, že bezvízový program rozšíří.

"Je nepřijatelné, aby občané některých třetích zemí požívali výhod bezvízového styku s EU, zatímco někteří naši evropští spoluobčané nemohou do těchto zemí cestovat bez víz," prohlásil eurokomisař Jacques Barrot, pod něhož v komisi spadá vízová problematika. "Tento postoj je základem našeho mechanismu vzájemnosti v oblasti víz a já jsem odhodlán zaručit, aby tato zásada byla plně dodržována," dodal.

USA rozlišují mezi zeměmi EU

Evropská unie usiluje o to, aby všichni její občané měli možnost využívat bezvízový styk s USA. Zatím mají tuto možnost jen staří členové EU s výjimkou Řecka a z nově přijatých členů jen Slovinsko. Američané přitom mohou navštěvovat kteroukoli ze zemí EU bez nutnosti opatřit si vízum.

Některé nové země EU se proto rozhodly pro separátní jednání o bezvízovém styku s USA. Touto cestou se vydala Česká republika, která kvůli tomu byla v EU tvrdě kritizována. Podobný postup volí Pobaltí, protože jednání o bezvízovém styku mezi EU a USA se vlečou a váznou. Problém je především požadavek USA na velké množství často ryze soukromých údajů osobách cestujících do USA, což Evropská komise považuje za porušení práv.

Kanada a Austrálie uvolňují restrikce

Ze čtvrté zprávy komise o vízovém styku dále plyne, že se podařilo dosáhnout zásady vzájemnosti bezvízového styku s dalšími třemi zeměmi - s Izraelem, Malajsií a Paraguají. Kanada zrušila vízovou povinnost pro dalších šest států unie během posledních deseti měsíců a Austrálie přislíbila zjednodušené vydávání.

Pokroku nebylo dosaženo ani při jednání s Japonskem, Panamou a Singapurem. V případě u Singapuru EK také hrozí odvetnými opatřeními.