Podle něj dochází ve francouzském jaderném průmyslu každý rok ke 115 podobným "drobným anomáliím", které nepředstavují žádné ekologické ani zdravotní riziko. Francie je největší evropský výrobce jaderné energie a její spotřeba elektřiny je na jádru závislá asi z 80 procent.

Francouzský úřad pro jadernou bezpečnost vyslal k novému případu úniku na závodě v Romans-sur-Isere tým expertů. Areva oznámila, že k úniku došlo před několika lety při poškození podzemní trubky přepravující tekutý uran a že její technici vadnou trubku uzavřeli.

Počátkem června Areva sdělila, že jí uniklo 30 000 litrů tekutiny obsahující přírodní neobohacený uran ze závodu v jaderném středisku Tricastin u Avignonu na jihovýchodě země. Kapalina se dostala do půdy a do řeky.

Areva je vlajkovou lodí francouzské jaderné energetiky a vedle výroby technologií pro výrobu jaderné energie se zabývá i obohacováním uranu a nakládáním s jaderným odpadem.
Incident v Tricastinu dostal na sedmibodové stupnici havárií na jaderných zařízeních hodnocení jedna, druhé nejnižší po nule. O stejné hodnocení Areva úřad požádala i v případě posledního zjištěného úniku.

Úřad pro jadernou bezpečnost však Arevu kritizoval za to, že o prvním zjištěném úniku nedostatečně informovala a neuplatnila uspokojivá bezpečnostní opatření. Areva poté pro Tricastin jmenovala nového bezpečnostního manažera.