Fedotov zopakoval, že ruská strana pociťuje zneklidnění ohledně vlastní i mezinárodní bezpečnostní situace po dostavbě amerického systému. „Podepsání této smlouvy a samotná idea tohoto projektu na území střední Evropy, to je dost důležitá událost, která se dotýká bezpečnosti Ruska i regionu,“ řekl Fedotov s tím, že rozhovory s americkou stranou starost Ruska neodstranily.

„Z toho vycházeje si myslím, že si každý dokáže představit, že Rusko učiní adekvátní kroky. Zda budou symetrické nebo asymetrické, o tom teď nemohu mluvit,“ doplnil velvyslanec. Je třeba prý počkat na podepsání smlouvy a vyjádření ruských odborníků.

Fedotov dodal, že Moskva dala Američanům najevo, že by jí v souvislosti s radarem v ČR a antiraketách v Polsku uspokojila pouze stálá přítomnost ruských inspektorů na objektech. Víme o negativních reakcích na to v ČR i Polsku, proto si myslíme, že Američané by to měli s těmito stranami projednat. My o tom s nimi nejednáme, pokračoval velvyslanec.

Fedotov řekl, že o bezpečnostních projektech by měl existovat mezinárodní konsenzus. Na otázku, zda vznikne dělící čára mezi Ruskem a Evropou odpověděl, že jakousi hranici vytváří dosah vlivu Severoatlantické aliance. Zpochybnil také argumenty Američanů pro stavbu systému.

Washington tvrdí, že má zabránit případnému útoku tzv. darebáckých režimů, jako je íránský. „Reálné hrozby neexistují, to víme. O hypotetických hrozbách bychom mohli hovořit velmi dlouho a těch hypotéz by bylo mnoho,“ řekl Fedotov.