„Není tu žádná alternativa k našemu členství v Evropské unii a já jsem vždy podporoval náš vstup do EU a členství v EU. Jako premiér jsem v roce 1996 předložil naši žádost o vstup do EU a jako prezident země jsem v roce 2003 podepsal dokument o vstupu,“ řekl Klaus a zdůraznil, že „Česká republika vždy byla součástí Evropy a má silné zeměpisné, hospodářské, historické a kulturní vazby na země na evropském kontinentu“.

Lisabonskou smlouvu však považuje český prezident za špatnou. „Lisabonská smlouva přestavuje pohyb špatným směrem. Je to smlouva která zahrnuje ústavní změny ze zamítnuté euroústavy, které jsou typické pro federativní stát," konstatoval český prezident.

"Smlouva prohlubuje deficit demokracie v EU, převádí další moc z členských zemí na úroveň unie a ruší jednotné hlasování v mnoha oblastech včetně rozhodnutí, která mohou měnit - a rozšiřovat - kompetence EU bez nutnosti další ratifikace v členských státech,“ sdělil v rozhovoru čestný předseda ODS.

Klaus odmítá oživování Lisabonské smlouvy

K osudu Lisabonské smlouvy v České republice se Klaus nevyjádřil s tím, že byla předložena Ústavnímu soudu a na něm záleží, zda o její ratifikace bude moci parlament hlasovat. Sám však uvedl, že ratifikace v ČR už nic nemění na osudu smlouvy: „Smlouva musí být přijata všemi členskými zeměmi EU a jeden z nich ji odmítl.“

Klaus také tvrdě odmítl snahy zvrátit irské rozhodnutí. „Evropská unie nesmí stát na ignoraci vlastních zákonů a principů. Lisabonská smlouva byla demokraticky a přesvědčivě odmítnuta Irskem, takže nemůže vstoupit v platnost. Jakýkoli pokus přehlížet tento fakt a protlačit smlouvu politickým nátlakem a manipulaci bude mít katastrofální důsledky pro EU.“ Podle Klause nelze ignorovat veřejné hlasování, které je základem demokracie . 

Klaus tvrdí, že je eurorealista

Klaus opět odmítl, že by byl euroskeptik. Označil se za eurorealistu: „Myslím si, že jsou dvě skupiny politiků v EU, eurorealisté a euronaivisté. Já jsem eurorealista, což znamená, že netleskám vždy všemu, co přijde z EU a dívám se na některé aspekty evropské integrace kriticky.“

Klaus také v rozhovoru zdůraznil, že přijetí eura v ČR není na pořadu dne. „Vzdát se vlastní měny je obtížné rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že teď to není nutné dělat. Klaus také sdělil, že souhlasí s případným umístěním amerického radaru v Brdech, protože klade důraz na transatlantické vazby a je přesvědčen, že štít bude v budoucnu součástí protiraketové obrany NATO.