„Muzeum, podobně jako v Londýně, má představovat osobnosti, které se tak či onak zapsaly do domácích dějin. Naše průzkumy potvrzují, že lidé si ho tam přejí mít, protože tvoří součást historie,“ řekla televizi RTL mluvčí muzea Natalie Ruossová.

Berlínský starosta Klaus Wowereit však namítá, že jde o velmi citlivou záležitost. Kurátorům voskového muzea napsal dopisy, v němž je vyzval, aby pečlivě zvážili, zda vystaví i prvního muže Třetí říše. „Pokud se pro něho nakonec přece jen rozhodnete, buďte opatrní, jak ho zachytíte,“ naléhal v dopise.

Ústřední rada Židů v Německu požádala, aby Hitlerovu postavu přinejmenším doprovodila tabulka s informacemi o zločinech jeho režimu. „Jinak to může vypadat jako pokus vytrhávat Hitlera z dějin,“ řekl generální tajemník rady Stephan Kramer.

Zástupci muzea upozorňují, že jsou si vědomi nutnosti citlivého přístupu. Proto se bude Hitlerova vosková figurína na rozdíl od Londýna, kde stojí vedle světových vůdců, hrbit nad psacím stolem ve spoře osvětleném bunkru. „Vzkaz má být jasný: starý, zlomený muž v posledních dnech před spácháním sebevraždy,“ uvedl list Berliner Zeitung.