Každý den v Neapoli hoří desítky kontejnerů a popelnic, čímž jen houstne ovzduší. Svízelná je i doprava po městě, kde mnoho ulic přehradily barikády ze smetí a popelnic. Místní média odhadují, že v ulicích se nahromadilo na 6000 tun odpadků. Dalších téměř 50 000 tun leží v dalších městech a podél silnic v Kampánii.

Dnešní tisk připomíná, že krizový plán, který koncem ledna přijala předchozí vláda Romana Prodiho, nebyl realizován. Z 64 obcí v Kampánii 22 nespustilo včas třídění odpadu, takže se dostaly pod kuratelu vládního komisaře s mimořádnými pravomocemi; Gianni De Gennaro byl jmenován do této funkce ještě Prodim, aby rozuzlil krizi.

Bez třídění nesmějí vzácné, tedy ještě nezaplněné skládky v Kampánii přijímat legálně vůbec žádný odpad. Znovuotevření skládek místním úřadům pravidelně zakazují soudy, zatímco se živelně rozrůstají smetiště v chudších čtvrtích Neapole. Jindy otevření či výstavbě skládek brání sdružení ochránců životního prostředí či místních obyvatel, občas i násilím.

Odesílání odpadků zvláštními vlaky ke zpracování do Německa či loďmi do jiných končin Itálie kapacitně nestačí na to, aby se vypořádalo s horami smetí. A je tu i místní mafie, které úřady pravidelně kladou za vinu, že potají braní jakémukoliv řešení krize, aby si ohlídala své pochybné kšefty s odpadem.

Ze slibu vyřešit krize udělal Berlusconi jeden z hlavních bodů své kampaně. To mu dovolilo porazit levici v dubnových volbách. Na příští středu svolal první zasedání své čtvrté vlády právě do Neapole.