Vrah, kterého média identifikovala jako Reinharda Steinbauera, investoval spousty peněz do pochybných obchodů. Podle kriminalistů to nebyly obvyklé finanční investice, ale spíše určité formy sázek na vývoj kurzů nebo cen. Část peněz si půjčil právě od rodinných příslušníků a zřejmě zastavil i svůj luxusní vídeňský byt.

Steinbauer i jeho rodina prý měli v místě bydliště velmi dobrou pověst. Manželka Barbara zastávala významnou funkci na ministerstvu financí a byla značně aktivní i ve veřejném a politickém životě, byť jen na místní úrovni. Sedmiletá dcerka Natalie byla vzorně vychovaná a velmi chytrá.

Pachatel neuvěřitelného činu působil v posledních letech především jako spolupracovník několika poslanců rakouského parlamentu, kde prý vždy velmi iniciativně a snaživě vykonával nejrůznější organizační práce a podílel se na přípravě podkladových materiálů. O svém soukromí nikdy nemluvil a do poslední chvíle na něm nikdo nepoznal, že by měl nějaké problémy.

Steinbauer zavraždil manželku, dceru, své vlastní rodiče a ovdovělého tchána. Poté se neúspěšně pokusil oběsit, načež se sám udal na policii.