Bionické oko, které vyrobila americká firma Second Sight, se nazývá Argus II. Funguje díky telekameře, která předává radiový signál maličkému receptoru a elektronickému zařízení umístěnému na úrovni sítnice, tenké vrstvy pokrývající zevnitř oční stěnu. Elektrody tohoto zařízení stimulují zbývající nervy sítnice a umožňují, aby signál procházel zrakovým nervem a dostal se do mozku, kde je dešifrován a přeměněn v obraz.

Experti předpokládají, že přístroj dokáže obnovit zrak na jeho velmi nízké úrovni. Není vůbec jisté, zda oba pacienti, jimž byl přístroj voperován, budou opět vidět: prozatím je cílem lékařů to, aby mohli rozlišovat mezi stínem a jasem.

Profesor oftalmologie a bioinženýrství Očního institutu Dohenyové v Los Angelese Mark MHumayun, který tuto technologii vyvinul, vyjádřil v internetovém vydání listu The Times optimismus ohledně možnosti dále zmenšovat rozměry telekamery a zvyšovat počet elektrod v přístroji. Dosud má přístroj 16 elektrod, ale technici již vyvíjejí přístroj s 60 elektrodami a předpokládá se, že by bylo možno dosáhnout až 1000 elektrod. Zvyšováním počtu elektrod se bude dosahovat stále lepší definice obrazu v mozku.