Přes pozitivní trend však nadále více lidí (47 procent oproti 52 z loňska) hodnotí vliv Spojených států jako špatný. USA posuzují oproti předešlému průzkumu pozitivněji lidé v 11 z 23 zemí, v kterých se anketa uskutečnila také loni. Naopak horší názor mají lidé v třech z těchto zemí - v Kanadě, Libanonu a Egyptě.

BBC uskutečňuje průzkum od roku 2005. Úbytek lidí hodnotících Spojené státy pozitivně nabral obrat v 17 zemích, které se v anketě objevují pravidelně. V roce 2005 vyslovilo v těchto zemích pozitivní názor na USA téměř 40 procent dotázaných, o rok později to bylo něco přes 30 procent a loni to bylo už pod touto hranicí.

 foto: Novinky/Ondřej Lazar Krynek

„Spojené státy jsou supervelmocí. Máme ohromnou odpovědnost, obrovskou ekonomiku a velký diplomatický a vojenský záběr. Je tedy přirozené, že se svět dívá na USA s mnohem větší pozorností, než na jakoukoliv jinou světovou zemi,“ řekl BBC Kurt Volker z amerického ministerstva zahraničí. Dodal, že propad v minulých letech způsobovaly neúspěchy v Iráku. Za lepším hodnocením světové veřejnosti podle něj stojí nové snahy Washingtonu o spolupráci s evropskými a dalšími vládami a institucemi.

Vůbec největší zlepšení však zaznamenalo Rusko. Pozitivně ho ohodnotilo 37 procent lidí oproti loňským 29.

Nejhůře je vnímán Írán s Izraelem

Z dalších posuzovaných zemí dopadl nejhůře Írán a Izrael. Írán posoudilo negativně 54 procent dotázaných, tedy stejně jako loni. Izrael si mírně polepšil, oproti 57 procentům respondentů z loňska ho záporně vnímá 52 procent.

Třetí od konce skončil Pákistán, zatímco Německo, které bylo posuzováno poprvé, je vnímáno nejlépe (56 procent pozitivních oproti 18 negativním názorům).

Češi se ankety neúčastnili a průzkum se hodnocením České republiky nezabýval.