Ve středu totiž mediální výbor slovenského parlamentu postoupil vládní návrh tiskového zákona do pléna bez zapracování připomínek vydavatelů, opozice a mezinárodních institucí. Vládní koalice upustila pouze od návrhu udělovat médiím pokuty.

Podobnou formu protestu zvolila slovenská média v devadesátých létech minulého století, kdy protestovala proti mediální politice tehdejší vlády premiéra Vladimíra Mečiara.

"Nemyslel jsem si, že budeme muset vracet do minulého století," uvedl předseda asociace vydavatelů Miloš Nemeček. Upozornil, že nový tiskový zákon deformuje podstatu novin, jako služby čtenářům. "Je pro nás zklamáním, že se v nedostatečné míře respektují názory mezinárodních organizací, jako je OBSE," dodal.

Co stojí na protestní straně slovenských deníků

Sedem hriechov tlačového zákona

Chcete, aby vaše obľúbené noviny nerobili redaktori, ale niekto iný? K tomu smeruje nový tlačový zákon z dielne vládnej koalície. Vytvára nezmyselne široký priestor pre právo na opravu a odpoveď, tým hrubo zasahuje do redakčnej práce, porušuje demokratické zásady, práva občanov a slobodu tlače.

1. Dáva právo na odpoveď aj pri pravdivej informácii.
2. Dáva právo aj na opravu informácií, ktoré nikomu neublížili.
3. Umožňuje dvojitú sankciu – vydavateľ má povinnosť uverejniť opravu i odpoveď.
4. Vydavateľ je zodpovedný aj za odpovede, ktoré porušujú zákon a dobré mravy, čo môže vyvolať reťaz žiadostí o odpoveď.
5. Právo na odpoveď majú aj štátne a iné verejné orgány, čo podľa medzinárodných organizácií vytvára možnosť zneužitia.
6. Redakcia nesmie reagovať na odpoveď, čo je protiústavné.
7. Vydavateľ nemôže odpoveď odmietnuť, inak mu hrozí peňažný trest až 150-tisíc korún.

Nechceme vydávať noviny, ktoré čitateľa nezaujímajú a porušujú jeho práva. Preto považujeme za nevyhnutné využiť na protest prvé stránky našich novín. Spolu s ostatnými denníkmi sme sa na to odhodlali po viac ako desiatich rokoch, keď sme sa za vlády Vladimíra Mečiara bielymi stránkami bránili voči útokom proti tlači.

Představitel OBSE Miklós Haraszti pro svobodu médií opakovaně upozornil, že vládní návrh tiskového zákona je v rozporu se závazky Slovenska v OBSE chránit svobodu tisku. Ocenil, že slovenská vláda ustoupila od původního plánu udělování pokuty médiím, ale vyjádřil politování, že jeho další návrhy nebyly akceptovány.

Nový tiskový zákon má nutit vydavatele a tiskové agentury, aby zveřejňovali nejen opravu chybných údajů jako dosud, ale i reakci dotčené osoby. Ta se přitom bude moci vyjádřit nejen k nepravdivým, ale i k pravdivým informacím, které se dotkly její cti, důstojnosti, soukromí a dobré pověsti.

Titulní strana slovenského deníku SME.Detail části titulní strany slovenského deníku SME.foto: Novinky
Oprava a reakce budou muset být zveřejněny ve stejném rozsahu, písmu či místu jako původní článek, a to do tří dnů. Vydavatelé to považují za nepředstavitelné.

Ve hře je také Lisabonská smlouva
Slovenská opozice podmiňuje své hlasování pro ratifikaci Lisabonské smlouvy zapracováním změn do nového tiskového zákona. Ficova vláda už dvakrát neuspěla s plánem schválit Lisabonskou smlouvu, kterou se má řídit fungování Evropské unie.
Opozice ratifikaci zablokovala, její poslanci se neprezentovali.

Vládní koalice disponuje ve 150 členném parlamentě 85 hlasy, ale na ratifikaci smlouvy je potřeba minimálně 90 hlasů.