V tajném hlasování podpořilo návrh 401 poslanců a 99 bylo proti, čili dodatek byl schválen více než potřebnou dvoutřetinovou většinou; ta činí 367 hlasů z celkem 550 zákonodárců.

Přijatý text praví, že "nikdo nemůže být připraven o své právo na vyšší vzdělání", což potěší zahalené studentky.

Text vyvolal v parlamentu vzrušenou dvanáctihodinovou debatu, odrážející napětí a spory provázející tuto citlivou otázku. Změna se nezamlouvá zastáncům laického státu, podle nichž novela ústavy nahlodává dosavadní principy fungování státu. Pokud budou změny definitivně přijaty, opozice je míní napadnout u ústavního soudu.

Druhé kolo hlasování o změnách v ústavě je plánováno na sobotu.

Proti zrušení zákazu nošení šátku na univerzitách demonstrovalo v Ankaře o víkendu na 125 000 lidí, hlavně žen, které se obávají, že muslimské šátky předznamenají větší průnik islamistů do veřejného života a ohrožuje emancipované ženy.