Přehled uvádí desetiprocentní pokles. Počet členů, kteří se věnují hlavně modlitbě nebo pracují jako učitelé, zdravotníci, misionáři a jiné, se snížil o 94 790 na celkových 945 210.

Většina z nich jsou ženy - 753 400. Mezi 191 810 muži jsou povětšinou duchovní (136 703).

Sestupný trend se zrychlil i přes nárůst počtu lidí hlásících se k Vatikánu. Těch bylo v roce 2006 přes 1,1 miliardu. I v tomto ohledu ovšem pozorovatelé poukazují na fakt, že nárůst zaostává s ohledem na celosvětový populační růst.

Pondělní zpráva vyšla spolu se závěrem o setkání papeže Benedikta XVI. s římskokatolickými knězi a jeptiškami z celého světa, jež se uskutečnilo minulý víkend v Římě, a reflektuje starosti Vatikánu se stárnoucím nebo úplně zanikajícím farním a diecézním duchovenstvem.

Už za pozdního pontifikátu Benediktova předchůdce Jana Pavla II. zaznamenal Vatikán čtvrtinový úbytek svých řádových sester.