Kuřata byla chována spolu s devíti dalšími v oblasti Oberhavel severozápadně od Berlína, uvedlo braniborské ministerstvo zemědělství. Když několik ptáků uhynulo, byly ostatky dvou z nich zaslány na testy. Spolková laboratoř potvrdila, že kuřata byla nakažena virem H5N1. Zbývající drůbež byla vybita a úřady oblast do okruhu tří kilometrů uzavřely.

V srpnu se virus ptačí chřipky objevil v drůbežárně v Bavorsku. V září bylo rovněž v Bavorsku kvůli nákaze vybito přes 200 000 chovných kachen. V Německu bylo zjištěno několik míst s výskytem viru H5N1 již v červnu a také loni.

Choroba zlikvidovala chovy drůbeže v Asii a vědci soudí, že ji do Evropy a Afriky přinesli stěhovaví ptáci. Na lidi se ptačí chřipka snadno nepřenese; dosud v celém světě připravila o život na dvě stovky lidí. Experti předpokládají, že se většina obětí pravděpodobně nakazila přímým stykem s nemocnými ptáky.