Ministerstvo příští rok uskuteční podrobné sčítání medvědí populace na Slovensku na základě DNA analýzy jejich trusu. Pokud sčítání potvrdí přemnožení medvědů, jejich vývoz do států EU je pravděpodobně jedinou možností, jak zabránit odstřelu určitého množství těchto dravců.

"Slovensko nabídne členským státům unie své medvědy. Jsem přesvědčený, že státy, kde chybí medvěd jako přirozený predátor, toto řešení přivítají a budou s námi spolupracovat," uvedl Jaduš.

Ochranáři přírody tvrdí, že počet medvědů by si měla regulovat příroda sama a prosazují dodržování zákazu lovu těchto šelem. K možnému vývozu se zatím ochranáři nevyjádřili.

Medvědi hledají potravu u lidí

Počet medvědů se na Slovensku odhaduje na 600 až 800 kusů. Tito dravci přichází stále častěji do kontaktu s lidmi. Medvědi se objevují v blízkosti horských chat a hotelů, kde hledají potravu. K poslednímu útoku medvěda na člověka došlo na Slovensku v červenci u obce Sebechleby ve střední části země. Medvěd způsobil 40letému myslivci vážná zranění.

"Máme strach. Dobrých sedm let jsme tady žádného medvěda neviděli," uvedl starosta obce Štefan Roziak. Rovněž v červenci jen sto metrů od domu napadl medvěd 54letého muže z obce Stankovany v okresu Ružomberok.