Jako konkrétní příklady dopadů klimatických změn vědci uvedli mimo jiné rychlé tání ledovců a vymírání živočišných druhů.

Dohodě na jeho definitvním znění předcházely vyhrocené diskuze mezi jednotlivými delegacemi z více než 140 zemí světa. 

Pan Ki-mun: pomůže jen globální okamžitá akce

Souhrnný dvacetistránkový dokument v sobotu oficiálně představil generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Potenciální dopad globálního oteplování je podle Pana "tak vážný, že pouze bezodkladná a globální akce může pomoci".

Podle šéfa OSN klimatické změny ohrožují "nejcennější poklady naší planety".

Pan Ki-mun uvedl, že se před nedávnem vrátil z návštěvy Antarktidy, kde viděl, jak pukají ledovce. Také prý navštívil deštné pralesy v Amazonii, které postupně "dusí" oteplování Země.

"Tyto scény jsou stejně hrůzné, jako nějaký sci-fi film," řekl Pan.

Klimatické změny jsou jednoznačné, tvrdí IPCC

Vědci z IPCC, který je čerstvým laureátem Nobelovy ceny za mír, ve zveřejněném dokumentu varují, že klimatické systémy Země už se prokazatelně začaly měnit. Dokazují to podle nich poslední měření teplot vzduchu i moří, tání ledovců a zvyšující se hladiny moří.

Klimatologický panel už letos vydal tři varovné zprávy. První se věnovala vědecké podstatě klimatických změn a míře zavinění lidskou činností, druhá se zabývala dopady změn a možnostmi, jak se jim přizpůsobit, a ve třetí zprávě vědci popisovali možnosti, jak lze projevy změn klimatu zmírnit.

Svá předchozí varování nyní IPCC shrnul do několika hlavních závěrů, mezi nimiž je poznatek, že existence klimatických změn je "jednoznačná", že jejich příčina spočívá s více než 90procentní pravděpodobností v emisích skleníkových plynů a že je možné jejich dopady zmírnit při vynaložení přijatelných nákladů.

Varovné předpovědi IPCC pro 21. století
Pravděpodobný nárůst teplot o 1,8 až 4 °C
Možný nárůst teplot o 1,1 až 6,4 °C
Pravděpodobný vzestup hladiny moře o 28 až 43 cm
Roztátí arktického ledovce ve druhé polovině století
Velká pravděpodobnost četnějších vln veder
Pravděpodobnost intenzivnějších tropických bouří

"Změna klimatu už je tady, ovlivňuje naše životy a naše ekonomiky, musíme s tím začít něco dělat," komentuje závěry IPCC Hans Verolme, ředitel programu pro změny klimatu při organizaci WWF.

"Po publikování téti zprávy už se politici nebudou moci vymlouvat na to, že o žádných klimatických změnách nevěděli, nebo že nevěděli, co s tím dělat," dodal Verolme.

Svědectví z různých částí světa

Na tiskové konferenci prezentovala organizace WWF svědectví zástupců různých částí světa o probíhajících změnách klimatu. 

Například australští rybáři zde prostřednictvím telemostu popisovali změny, které pozorují ve vodách kolem Velkého bariérového útesu.

Laponský pastevec sobů Olav Mathis Eira z Norska zase líčil, jak v jeho společenství sledují, že se počasí chová úplně jinak, než se traduje v jejich historii. "Zima začíná o měsíc a půl později, než bylo zvykem," uvedl Eira. "Pozorujeme ptáky a hmyz, který v laponštině vůbec nemá jméno," dodal.

Připravuje se mnohem obsáhlejší dokument

Dvacetistránková sumarizace letošní práce IPCC má být následována ještě obsáhlejším a detailnějším dokumentem, který vzejde z prezentací a diskuzí vědců, kteří se sešli ve Valencii.

Jejich poznatky budou základem pro další kolo jednání o úmluvě OSN o klimatu a Kjótském protokolu, která začínají 3. prosince na Bali.