Záporné stanovisko kontroly ovšem nemá žádné praktické dopady kromě toho, že otřásá důvěryhodností Evropské komise a členských států. Z hodnocení nevycházejí dobře ani Češi a Slováci.

Účetní dvůr netvrdí, že peníze byly zpronevěřeny a že jde čistě jen o podvody, ale upozorňuje na nedostatečné kontrolní mechanismy. "V sedmi z osmi kontrolovaných případů kontrolovaní zemědělci nedodrželi své závazky nebo kontrola těchto závazků prováděná příslušnými orgány nebyla účelná," uvedl Evropský účetní dvůr.

V evropském zemědělství se přitom točí obrovské peníze. Jen za loňský rok do něj směřovalo 49,8 miliard eur, tedy 1,34 biliónu korun. A bez poskvrny není ani Česko či Slovensko. V případě České republiky auditoři vybrali náhodně 750 žádostí o zemědělské dotace, přičemž více než polovina z nich (51,5 procenta) vykazovala "anomálie", tedy nebyla plně v souladu s evropskými předpisy. Podobně dopadla i kontrola na Slovensku, které bylo lepší jen o jeden procentní bod než Česko.

Peníze pro golfové kluby

Evropský účetní dvůr sice neuvádí žádné konkrétní příklady mrhání evropskými penězi v Česku, ale na příkladech ostatních zemí si lze udělat obrázek, jak takové plýtvání v EU vypadá. "Mezi novými příjemci (zemědělských dotací) jsou železniční společnosti ve Velké Británii, jezdecké a chovatelské kluby v Německu a Švédsku a golfové kluby či městské rady v Dánsku a v Británii," tvrdí auditoři.

Zemědělství však není jediným "problematickým" sektorem. Problémy provází i čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. Jde o fond regionálního rozvoje a fond soudržnosti, z nich dostávají peníze i Češi. Podle Evropského soudního dvora nemělo být kvůli chybám žadatelům vůbec vyplaceno zhruba 12 procent finančních prostředků z celkových 32,4 miliard eur, tedy více než 870 miliard korun. Nejčastějšími chybami je v tomto případě nevhodné využití dotací či neexistující výběrová řízení.

"Hlavními příčinami chyb je nedbalost, ubohé znalosti pravidel a předpokládané pokusy o zpronevěru peněz z rozpočtu EU," řekl prezident účetního dvora Hubert Weber.

Po každém zveřejnění výroční zprávy ECA se Evropská komise ocitne ve stínu podezření z korupce a plýtvání penězi a jinak tomu není ani letos. Odpovědnost však dopadá i na vlády členských států EU, které utrácejí až 80 procent evropského rozpočtu. Účetní také často kritizují státy, že nejsou schopny dodat informace, ze kterých by bylo jasné, jak s přidělenými finančními prostředky zacházejí.