Okolí stavby bylo vzápětí po neštěstí v širokém okruhu uzavřeno. Podle místních orgánů spolkové země Severního Porýní-Vestfálska bylo pod troskami zasypáno asi deset dělníků. Někteří z nich byli vyproštěni zranění, u pěti přišla pomoc již pozdě. Jedno tělo ještě zbývalo dnes večer z pod trosek vyprostit. Značný počet montérů se dlouho nacházel ve velkých výškách na nezřícených částech lešení, postupně byli evakuováni.

Neštěstí způsobil pád součástí velkého kotle z výšky na zem, z dosud neznámých důvodů. Zřícenou část představovalo několik velkých ocelových nosníků. To poškodilo lešení, z něhož dělníci konstrukci montovali, oznámila elektrárenská firma RWE, které budovaný objekt patří.

Místní orgány vyhlásily krizovou situaci. Kromě krajských záchranářů se akce zúčastnili i hasičské sbory z Düsseldorfu a Kolína nad Rýnem. Na výstavbě elektrárny, která zabírá pozemky velké asi jako 50 fotbalových hřišť, pracuje průběžně asi 1000 lidí.