"Ochranné mechanismy, které jsme vyjednali, chrání britské národní zájmy," řekl předseda vlády poslancům.

Jedná se podle něj o výjimky ve všech případech, kdy by hrozil zásah unie do vnitřních věcí, jako je sociální systém, daně, nadřazenost britských norem pokud jde o lidská práva, vnitřní bezpečnost a celkový právní systém, ale i zahraniční politika.

"My se ve všech těchto záležitostech můžeme připojit, ale nikdo nás k tomu nemůže donutit," doplnil premiér.

Referendum podle Browna nechce ani žádná jiná evropská vláda s výjimkou Irska, kde je povinné.

Podle něj nyní vnitřní reformy EU na delší dobu skončí a unie se bude zabývat naléhavými problémy, jako jsou životní prostředí, zaměstnanost, konkurenceschopnost a bezpečnost tak, "aby  Evropa mohla hrát silnější roli ve světové ekonomice a stát se lídrem a příkladem v novém globálním uspořádání".

Brown: Ani ODS nechce referendum

Vůdce konzervativců David Cameron řekl, že Brown se vyhýbá politickému souboji a navíc porušuje labouristický volební program, v němž podle Cameronova výkladu referendum slíbil.

Ministerský předseda mu připomněl, že konzervativci hlasovali v roce 1992 proti referendu o maastrichtské smlouvě, která přinášela mnohem dramatičtější reformy a přesun pravomocí. Brown jedovatě Cameronovi připomněl, že se snaží založit novou frakci v Evropském parlamentu, do níž zatím sehnal jen českou ODS a bulharskou stranu, která už ale mezitím vystoupila.

Ani ODS podle Browna nechce referendum o nové smlouvě, takže Cameron je v tomto požadavku osamělým hlasem v celé unii.