"Výška i mohutnost Mont Blanku se znatelně zvětšila, protože ve vrcholových partiích se za poslední dva roky nahromadilo velké množství sněhu a ledu," uvedl Philippe Borel na geografickém kongresu v Chamonix.

Podle francouzských vědců objem sněhu a ledu okolo vrcholku velehory vzrostl na dvojnásobek a dosahuje asi 24 tisíc kubických metrů, přestože v důsledku stoupajících letních teplot spodní hranice sněhu v celých Alpách o několik desítek metrů stoupla a zkracují se i ledovce na okolních velikánech.

Paradoxní výškový a objemový nárůst nejvyšší hory a několika jí rovných je vysvětlován tím, že ve výškách nad 4000 metrů se efekt teplejšího léta a častějších vlhkých větrů projevuje "nafoukáním" stále mohutnějších vrstev sněhu. Ten pak posiluje nejvyšší partie velehor.