Jozef Tiso, který se v tomto severoslovenském městě narodil, byl prezidentem během německé okupace za druhé světové války. O prezidentovi vazalského státu nacistického Německa mluvili jako o člověku, který dělal pro Slovensko všechno, co bylo v jeho silách.

V rukou některých účastníků vzpomínkové akce nechyběly slovenské vlajky nebo Tisovy portréty, někteří si ozdobili kabáty odznaky s jeho podobenkou. "Slovenský stát nás zachránil před protektorátem, ale především znemožnil okupaci Maďarskem. Zrádci a nenávistní lidé o Tisovi říkají, že byl zrádce a že Slovenský stát byl utrpením národa. Ale byl záchranou národa," řekl novinářům osmdesátník Ľudovít Tatran, který se představil jako bývalý Tisův žák.

:. Slovenské hnutí obrody (SHO) zorganizovalo 13. října v Čakajovcích slavnostní shromáždění u příležitosti 120. výročí narození prezidenta válečného Slovenského štátu Jozefa Tisa. (Foto: ČTK/Miroslav Földeši)

Krátce předtím se za bývalého prezidenta, který patří mezi nejkontroverznější postavy slovenských i československých dějin, pomodlil v katolickém kostele v Bytči. Během mše za Tisa se zaplnily téměř všechny kostelní lavice a kněz Vladimír Martinický si za své kázání vysloužil opakovaný potlesk. Lidem se líbila především jeho slova, že Tiso udělal pro svůj národ všechno, co bylo v jeho silách. "Doufám, že budoucnost spravedlivě zhodnotí tyto historické události," dodal farář.

Tisovi stoupenci uctili jeho památku také položením věnců a zapálením svíček pod pamětní deskou na rodném domě bývalého prezidenta. V minulosti se na podobných akcích objevovali i stoupenci některých nacionalistických organizací, z nichž část se oblékala do uniforem připomínajících slovenský válečný stát. Tyto stejnokroje ale dnes nahradili obleky nebo koženými kabáty či bundami. Vzpomínkové shromáždění mělo poklidný průběh a policejní hlídky nemusely zasahovat.

Názory společnosti na Tisa, kterého československá justice po druhé světové válce odsoudila k smrti, se rozcházejí. Většina historiků mu klade za vinu podíl na deportacích a vyvraždění tisíců slovenských židů. Někteří ho naopak považují za otce slovenské státnosti a mučedníka.