Období, po které Zemi vystačí obnovitelná spotřeba zdrojů, se neustále zkracuje už od 80. let minulého století. Právě tehdy podle NEW lidstvo začalo žít nad ekologické poměry.

Poprvé se svět do ekologického dluhu podle organizace dostal v roce 1987. Tehdy hranici překročil 19. prosince. Každá země má jinou hranici, kdy spotřeba překoná možnou obnovitelnost zdrojů.

NEF dále uvádí, že pokud by celý svět spotřebovával přírodní zdroje stejně jako USA, zapotřebí by bylo 5,3 současné planety. Kdyby všichni žili tak jako Češi, lidstvo by muselo osídlit ještě další jeden a půl planety. Ale kdyby všichni žili jako Číňané, stačilo by 0,9 planety, jakkoli se v Číně každých pět dnů postaví nová uhelná elektrárna.

Podle NEW je to proto, že čínská emise skleníkových plynů je pouhým zlomkem emisí v Evropě a USA. Velký díl růstu čínských emisí souvisí se závislostí zbytku světa na čínském vývozu," díky tomu se "emisně vyperou" vyspělejší ekonomiky.