Bosna je v současnosti rozdělená na muslimsko-chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny a Republiku srbskou. Každá z těchto částí má svoje vrcholné orgány, nad nimiž stojí poměrně slabé společné instituce. Podle rozhodnutí bosenského soudu z konce července je používání současné hymny "diskriminační" vůči dalším dvěma státotvorným národnostem - Chorvatům a Muslimům (Bosňákům).

Protože se jedná výlučně o srbskou hymnu, není její používání podle soudu v souladu s ústavním principem rovnosti národů a občanů. Bosenská ústava totiž považuje Chorvaty, Muslimy a Srby za "konstituční národy", které se mají po celém území těšit stejným právům. Už před rokem soud Republice srbské z téhož důvodu nařídil změnit kalendář svátečních dnů, protože oslavovaly pouze srbské dějiny, tradice a náboženské vyznání.

Ze 4,3 miliónu obyvatel Bosny a Hercegoviny tvoří téměř polovinu Muslimové, necelé dvě pětiny Srbové a desetinu Chorvati. Z Republiky srbské byla většina místních Muslimů a Chorvatů vypuzena během etnických čistek za občanské války, při které zahynulo na 200 000 lidí a další dva milióny byly vyhnány ze svých domovů.