Koncem roku 2006 Slovensko nesplňovalo ani jedinou podmínku potřebnou pro vstup do Schengenu, avšak podle zprávy, kterou vypracovala komise EU po červnové návštěvě slovensko - ukrajinské hranice, udělala země výrazný pokrok.

"Slovenská republika bude velmi příjemně překvapena výsledky této zprávy," řekl TV Markíza velvyslanec Slovenska při EU Maroš Šefčovič. "Je tu prostor na určité vydechnutí po sedmi měsících vážného mračení," dodal ministr obrany Robert Kaliňák.

Slovensko ještě musí zabezpečit větší počet policistů na slovensko - ukrajinské hranici, kteří ovládají cizí jazyky, musí dokončit hraniční přechod Ubľa, rozšířit průsek lesa na hranici a dovybavit vzdušnou ochranu hranic. Musí také zprovoznit informační systém a do dubna příštího roku zavést schengenský systém i na letištích.

Vstup Slovenska i dalších nových členských zemí EU do Schengenu od začátku příštího roku může ale ještě zkomplikovat nepřipravenost nynějších zemí Schengenu. Ty nemají dostatečně zajištěno připojení k dočasné verzi informačního systému. [celá zpráva]