Výbor připomněl, že k chirurgické kastraci lze přistoupit jen na základě svobodného souhlasu dotčeného, což je podle něho stěží možné, je-li mu dáváno na výběr mezi kastrací a doživotním pobytem v psychiatrické léčebně.

Režim odsouzených na doživotí by podle výboru měl být přezkoumán, úřady by měly usilovat o jejich větší začlenění do života ostatních vězňů a o rozšíření jejich aktivit mimo celu. Skoncovat by se mělo s jejich systematickým spoutáváním při každém vyvádění z cely.

Výbor s uspokojením konstatoval, že se snížilo používání síťových postelí v psychiatrických léčebnách v Brně a v Dobřanech.

Výbor dále uvedl, že se delegaci nedostalo žádných informací o špatném zacházení se zadržovanými ve vazbě v poslední době, ale že delegace vyslechla mnoho stížností na přehnané používání síly policisty během zatýkání.

Kastrace jsou v souladu se zákonem

Vláda v reakci uvedla, že kastrace se provádějí v souladu se zákonem z roku 1966, o němž se má letos znovu jednat. Vláda také uvedla, že úřady se systematicky snaží, aby i doživotně odsouzení měli možnost trávit svůj čas smysluplně. Při případném dalším rozšiřování těchto možností je ale podle ní nutné brát v úvahu bezpečnostní hlediska. To platí i pro spoutávání. Podle vlády není v Mírově a ve Valdicích takto spoutáván žádný odsouzený na doživotí.

Pokud jde o přeplněnost českých věznic, kterou výbor považuje taktéž  za znepokojivou, vláda podotýká, že zákonné úpravy přijaté od roku 2003 zlepšily podmínky pro odsouzené.