Soudci vysvětlili, že proces byl odročen na 20. srpna, aby si mohl podklady prostudovat nový tým Taylorových obhájců. Taylor soud od jeho zahájení v červnu bojkotoval a tvrdil, že nemá odpovídající finanční zajištění na vedení patřičné obhajoby. Prý nemá žádný majetek, a tak právníky platí soudní dvůr. Minulý týden soudkyně Julia Sebutindeová nařídila rozšířit Taylorův tým obhájců o další čtyři osoby. Taylor také tvrdil, že vůbec proces proti hlavě afrického obviněného z válečných zločinů, nebude spravedlivý.

Taylor v úterý zopakoval, že se necítí vinen. To uvedl už v roce 2006 před soudem v sierraleonském Freetownu v březnu 2006.

Zvláštní tribunál pro Sierru Leone vznikl na základě dohody mezi OSN a sierraleonskou vládou v roce 2002. O rok později Taylora obvinil z jedenácti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných za brutální občanské války v této středoafrické zemi v letech 1991 až 2002 a z podpory povstalců ze sierraleonské Jednotné revoluční fronty (RUF). Ti mu výměnou za zbraně poskytovali diamanty, které využíval na financování války v Libérii. Oba konflikty si vyžádaly na 300 000 lidských životů.

Taylor je mimo jiné viněn z terorismu, vražd, ze znásilnění, ze zotročování, ze sexuálního násilí a sexuálního zotročování, z krutého zacházení a z nasazení dětských vojáků.