V seznamu příslušníků StB figuruje například Juraj Široký. Muž se stejným jménem a stejným datem narození je předsedou Slovenského svazu ledního hokeje a bývalým ředitelem slovenské části harvardských fondů. Široký v minulosti popřel jak svou spolupráci s StB, tak obvinění Viktora Koženého, který tvrdí, že zpronevěřil značnou část majetku harvardských fondů a peníze použil na ovlivňování slovenských politiků.

ÚPN založil bývalý československý ministr vnitra Ján Langoš. Ústav zkoumá totalitní minulost v období od roku 1939 do roku 1989 a zveřejňuje dokumenty z tohoto období. Na internetu je možné získat informace například o příslušnících správy kontrarozvědky StB v Bratislavě a také jména likvidátorů židovského majetku z období druhé světové války.