"Naše ultimátum platí: pokud bude ve věci Temelína pokračovat taktika rakouské vlády spočívající ve zdržování a chlácholení, provedeme v polovině června totální blokádu hranic," uvádějí protitemelínští aktivisté ve svém prohlášení. Tvrdí, že podle jejich informací je protestní diplomatická nóta rakouské vlády na adresu Prahy "zralá k podpisu a může být již odeslána", a vyjadřují nepochopení, proč se tak ještě nestalo.

V nótě má rakouská vláda vyjádřit názor, že ujednání z Melku týkající se Temelína nebyla českou stranou splněna. "Naše trpělivost je u konce. Obyvatelstvo bylo v posledních letech stále jen chlácholeno, ale tomu už nehodláme déle nečinně přihlížet," uvádějí odpůrci Temelína.

Tvrdí, že rakouská vláda prokázala neschopnost rozhodně se postavit proti atomovému nebezpečí, které Temelín představuje, a "v zájmu bezpečnosti rakouského lidu třeba i riskovat zhoršení diplomatických vztahů s Českem".