Obvinění dokládá Weber srovnáním několika úryvků, které se liší jen ve slovech.

Načapaný ministr se ale zarputile brání. "Disertace má 282 stran a 197 citátů. Chybí mi srovnání, ale připadá mně to zcela v pořádku," tvrdí s tím, že v době, kdy práci psal, byla pravidla pro citaci volnější. Hahn tvrdí, že disertaci psal ještě ručně a že se to pak přepisovalo. Ručně psaný originál práce je prý "tou knihou v mé knihovně, na kterou jsem nejpyšnější", prohlašuje ministr a tvrdí, že i před opsanými pasážemi se zmiňuje o Kohrovi.

Z této chabé obrany pak ministr vzápětí přešel od protiofenzívy: obvinil Webera, že se mstí ministerstvu za to, že od něj nedostal peníze na studii o plagiátech v Rakousku. "Je zjevně podrážděn, protože od nás nedostal žádnou zakázku," odváděl ministr pozornost od merita kritiky. Weber je známý lovec nepoctivých univerzitních absolventů: odhalil už řadu plagiátů.