Prezident řekl, že odchází s pocitem hrdosti na splněný úkol a s důvěrou v budoucnost Francie, kterou označil za příkladnou zemi pokroku, respektovanou v Evropě i jinde ve světě. Vyslovil přesvědčení, že nový prezident bude pokračovat na cestě vpřed, a vyjádřil mu v tom plnou podporu. Potvrdil dále, že po odchodu z Elysejského paláce bude působit ve prospěch udržitelného rozvoje a dialogu kultur.

"Národ je rodina. To pouto, které nás spojuje, je náš nejcennější statek. Zůstaňte jednotní a solidární," apeloval na Francouze. Řekl, že mohou být rozpory, ale že dialogem je vždy možné dojít ke konsenzu kolem základních hodnot. "Na Francii musíme být vždy hluboce hrdi," zakončil svůj o něco víc než čtyřminutový projev.