V poměrně blízké době se podle této zprávy lidé možná úplně přestanou bát válek mezi státy. Není to však důvod k radosti: na místo válek nastoupí střety mezi společenstvími, ať už náboženskými, nebo světskými.

Tyto střety mohou být právě tak krátké jako krvavé: dokonalé informační technologie umožní nejen státům, ale i teroristům a gangsterům rychle shromáždit tzv. bleskové davy, které si to mohou krutě "rozdat" jak s bezpečnostními silami, tak s lidmi z jiného tábora.

Nová šance pro Marxe?

Soupeřící tábory se mohou vytvářet právě tak okolo určité víry jako okolo ideologie. Analýza nadhazuje i možnost jistého oživení marxismu: "Střední vrstvy by se mohly stát revoluční třídou a převzít roli, kterou Marx předvídal pro proletariát. Světové střední vrstvy se mohou sjednotit a využít svých znalostí, zdrojů a schopností k utváření nadnárodních procesů v jejich třídním zájmu," tvrdí se v britské analýze. Nepřítelem této sjednocené střední vrstvy prý bude úzká skupina superbohatých.

Náboženství jako islám a ideologie jako marxismus mohou dostat šanci i proto, že část lidí bude vnímat jejich doktrinářství a dogmata jako útočiště před růstem mravního relativismu.

Morální i právní problémy se ještě vyostří s nástupem nových zbraní. Kdo bude vrahem, až začnou zabíjet roboti? A bude někdo vrahem, když třeba použije elektromagnetické pulsy ke zničení telekomunikací ve vybrané oblasti, čímž naruší dopravu či chod nemocnic? I tento typ zbraní má být za třicet let k dispozici.

Svět "obrácené kolonizace"

Pro Evropu a vlastní zemi předvídá britská analýza vlnu přistěhovalců, kteří se postarají o tzv. obrácenou kolonizaci: budou to lidé z oblastí, které kdysi podléhaly koloniálním impériím v Evropě. Mohou přicházet jak z Afriky, kde se počet obyvatel zvýší o 81 procent, tak z Blízkého východu, kde se do 30 let předpokládá demografický růst o 132 procent.

V prudce rostoucích velkoměstech Evropy i zbytku světa vzniknou kvůli vlnám přistěhovalců "nová rizika nestability". Objeví se také nové "teroristické koalice", které mohou kromě ultranacionalistů a náboženských skupin zahrnovat i radikální ekology. Tyto skupiny budou schopné vést "globální kampaň větší intenzity", podobně jako dnes al-Kájda. Přesto bude terorismus poměrně bezvýznamnou hrozbou. "Oběti a škody, způsobené terorismem, zůstanou i nadále nízké ve srovnání s jinými formami konfliktů," uvádí analýza.