Nizozemský trh se otevírá také dalším sedmi zemím, a to Slovensku, Polsku, Maďarsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Slovinsku. Kypr v přístupové smlouvě žádné pracovní restrikce neměl a u Malty byla pouze zmíněna možnost uplatnění takzvané ochranné klauzule, podle které mohl daný stát opět zavést omezení volného pohybu pracovníků, pokud byl jeho trh práce ohrožen.

Evropský komisař Vladimír Špidla krok Haagu přivítal. "Otevření trhu občanům osmi členských států střední a východní Evropy přinese nizozemské ekonomice i zemi jako celku prospěch," uvedl Špidla v prohlášení.

Nizozemské rozhodnutí znamená, že omezení volného pohybu pracovníků platí v různé míře už jen v šesti ze 27 států unie. Týká se to Německa, Rakouska, Francie, Lucemburska, Belgie a Dánska.

Nizozemské ministerstvo práce již dříve uvedlo, že situace na nizozemském trhu práce je taková, že volný pohyb pracovníků z nových členských států je žádoucí. Nizozemské úřady očekávají, že pracovníci z nových členských zemí se uplatní především ve stavebnictví a zemědělství.