Chrám byl v obležení truchlících.

Někteří čekající si nesli noviny se zprávou o prezidentově skonu.

Asi po hodině čekání se lidé přes bezpečnostní rámy a po osobní prohlídce dostali do chrámu.


Jelcinovo tělo je vystaveno v chrámu Krista Spasitele. Pravoslavní kněží ve smutečních bílých rouchách drží v rukách zapálené červené svíce a pějí církevní písně.

Jelcinova rodina si přála, aby se s bývalým prezidentem rozloučili lidé podle pravoslavné tradice, jeho tělo je proto vystaveno v otevřené rakvi. Tělo je přikryto zlato-bílým saténovým plédem a ruskou státní vlajkou, příchozí kladou u rakve květiny a zapalují svíčky.

U katafalku stojí čestná stráž, čtyři muži v zelených uniformách se mění každých 30 minut.

Všechny fotografie REUTERS/Sergei Karpukhin