Konzultace německých diplomatů s emisary členských zemí začnou na základě tohoto dopisu v pondělí v Berlíně a potrvají do 4. května. Česko přijde na řadu 27. dubna. odle Zahradila se po těchto bilaterálních jednáních sejdou všichni emisaři začátkem května a vyjasní si názory. Pak už přejde jednání na vyšší úroveň - ministrů nebo premiérů, řekl dnes ČTK europoslanec. "Jízdní řád" pro ústavu by měl být schválen na summitu EU 21. června.

Berlín navrhuje, aby se zachoval konsolidovaný charakter první části ústavy, v níž by se jen provedly "nezbytné úpravy" vyplývající z klasické metody změny smluv, přičemž by byla zachována právní subjektivita unie a rozšířen počet záležitostí, o nichž se rozhoduje kvalifikovanou většinou a ne jednomyslně. Navrhuje též projednat, zda by jednotlivé země měly mít možnost se nepodílet na nových politikách vyplývajících z ústavy.

Německé předsednictví v dopise též přichází s ideou plný text Charty základních práv nahradit odkazem, který by měl stejný právní status, a zvážit, jestli by se měl text ústavy zmiňovat o sociální dimenzi EU.

Jednat by se též mělo o tom, zda by se měl otevírat "vyvážený balík" institucionálních změn navrhovaných v ústavě, zda by se text měl zmiňovat o nových výzvách jako je energetika, klimatická změna nebo ilegální přistěhovalectví, nebo zda by měla být do textu zařazena kritéria pro rozšíření unie. Podle Berlína by se mělo též zvážit, jestli nepoužívat odlišnou terminologii pro název smlouvy a pro ministra zahraničí EU, a  zda by se neměly zrušit paragrafy odkazující na symboly EU a stanovující nadřazenost práva EU.

Británie je stále proti euroústavě, chce jen smlouvu

Německým snahám oživit euroústavu však stále vzdoruje britský premiér Tony Blair, který je proti tomu, aby se ve Velké Británii konalo referendum o evropské ústavě. Přesto však ustoupil, souhlasí s dohodou o omezené smlouvě, která by se uzavřela na letním summitu Evropské unie. Toho se plánuje zúčastnit krátce před tím, než odejde z funkce. Německo, které nyní v EU předsedá, dnes britskou snahu o dohodu uvítalo.

Blair před lety slíbil, že případná ústavní smlouva projde v Británii referendem. Poté, co již uzavřenou smlouvu odmítly v referendech Francie a Nizozemsko, dala Británie několikrát najevo, že tento projekt považuje za mrtvý.

 Ministerský předseda v rozhovoru pro dnešní Financial Times řekl, že nyní chce jen omezenou smlouvu, která bude v potřebné míře reformovat pravidla a instituce EU a nebude vyžadovat referendum. Základní obrysy tohoto dokumentu by měly být přijaty na červnovém summitu.V britském pojetí má omezená smlouva obsahovat nová pravidla pro hlasování, funkci prezidenta EU a ministra zahraničí. Pravomoci Evropské komise by měly být omezeny a pravomoci národních parlamentů posíleny. Tím by se podle Blaira jen upravil nynější právní základ EU a smlouva by neměla prvky ústavy.

Německá kancléřka Angela Merkelová hodnotí Blairovo vyjádření jako snahu o rychlou dohodu kolem institucionální reformy EU.

Většina Čechů nepovažuje euroústavu ze nutnou

Tři pětiny občanů České republiky si podle dubnového průzkumu agentury STEM myslí, že právní dokument typu evropské ústavy není pro činnost Evropské unie nutný. Průzkum současně zjistil, že polovina lidí se nicméně přimlouvá za zpracování nového, skromnějšího a méně ambiciózního návrhu, než byla první verze euroústavy.