Pravidla předpokládají jeden až tři roky vězení za "veřejné podněcování k násilí a nenávisti ... proti skupině lidí nebo jednotlivci založené na příslušnosti k rase, náboženství nebo podle národnostního či etnického původu". Zakazují i popírání nebo zlehčování genocidy a zločinů proti lidskosti. Pobaltské země chtěly do zákona zahrnout i zločiny komunismu, což se nakonec nestalo.

Pravidla vymezila, které činy musí být potrestány, ale například konkrétní výše trestní sazby zůstane v rukou jednotlivých zemí.

Usnesení EU je v některých otázkách o něco mírnější, než jsou jednotlivé zákony v některých členských státech. Zatímco například Francie trestá jakékoliv popírání holokaustu, EU žádá potrestání jen v případě, kdyby popření holokaustu mohlo vést k podpoře násilí či nenávisti.

Nyní bude na vládách členských států, aby se rozhodly, jak podle společných pravidel upraví vlastní zákony.