Současný text se mnohým zdá příliš těžký, píše německý list Süddeutsche Zeitung. V poslední fázi se nynější německé předsednictví zabývá už jen jeho interpretacemi. Vzejít by z nich měl nový rámec řádu, jakási kniha pravidel pro společenství.

Německo už nemá mnoho času ústavu prosadit. Do víkendových prezidentských voleb ve Francii panuje povinné mlčení.

Zvláštní pozornost si nyní zasluhuje britský premiér Tony Blair, který společně s nizozemským premiérem Balkenendem vyjádřil ochotu souhlasit se změněnou smlouvou. Jestliže chce zejména Blair ještě Evropě prokázat službu, pak by měl uchovat operativní pravidla z dosavadní ústavní smlouvy a posílit společnou zahraniční politiku, píše Süddeutsche Zeitung.

Klaus, který je proti ústavě a evropskému superstátu, byl v Berlíně za pomoci všech pák zaplétán do osidel euroústavy. Totéž zažívají takřka každý týden také bratři Kaczyňští v Polsku. Listu se zdá, že tato taktika vychází. Přinejmenším Klaus byl věcný a podřizuje se stanovenému postupu.