Německé předsednictví EU si podle Klause uvědomuje, že jde především o obsah změn ve společenství a nikoli o jejich termíny.  "Ke kvalitativnímu posunu dochází," řekl Klaus v Berlíně po schůzce. Německé předsednictví, které si v tomto pololetí vytyčilo za cíl oživit diskusi o zamrzlé evropské ústavě a vůbec o fungování unie, chápe, že v tomto pololetí zásadní zlom nenastane, konstatoval český prezident.

Klaus si váží toho, že už i německé předsednictví hovoří o nové smlouvě o fungování EU a že se stále méně mluví o pojmu evropská ústava nebo o společném ministru zahraničí.

"Důležitý není jízdní řád," uvedl Klaus se zřetelem na německý záměr uspořádat v příštím pololetí už za portugalského předsednictví mezivládní konferenci o institucionální reformě a dokončit ji do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009. Při setkání s Merkelovou zdůraznil Klaus nutnost diskuse o úloze národních států, ale také o jasnějším vymezení kompetencí mezi nimi a institucemi EU.

"Považuji za klíčové, když hodiny diskutujeme takřka o detailech téměř právnického stylu," pokračoval Klaus. Tyto prvky do diskuse podle něj vnášel bývalý německý prezident a zkušený ústavní právník Roman Herzog, který byl na neformální schůzku pozván. Dříve se podle Klause debatovalo spíše o tom, kdo je pro a kdo proti kontroverzní ústavě EU a kdo je tedy "dobrý" a kdo "špatný". 

Přínos Herzoga

Herzog vykonával úřad prezidenta v době, kdy Klaus působil jako premiér a kdy Praha jednala s Berlínem o česko-německé deklaraci o usmíření. Německý exprezident před časem ostře kritizoval Unii jako hrozbu pro demokracii a mohl by proto v ledasčem najít společnou notu s českým prezidentem, který má v Unii pověst euroskeptika.

Herzog je však i vynikající ústavní expert, takže je schopen čelit Klausovým tvrzením, že euroústava znamená krok ke superstátu. Jako právník také ví, že návrh evropské ústavy obsahuje několik ustanovení, která mohou posílit demokratický ráz Unie. Sám totiž vedl v letech 1999-2000 skupinu, která vypracovala Chartu základních práv, zahrnutou nyní do euroústavy. Podle německých diplomatických zdrojů se jeví tudíž jako muž, který by mohl změkčit Klausův postoj k dokumentu.

Německý tisk schůzku považuje za začátek dvouapůlměsíčního jednacího maratónu, při němž se kancléřka setká s představiteli všech států EU. Výsledkem jednání má být podle německých představ časový plán pro prosazení klíčových reforem, obsažených v euroústavě.