Studie popsala 498 útoků vykonaných islamisty, separatisty, levicovými či pravicovými radikály a anarchistickými teroristickými skupinami. Všechny se udály na území členských států EU v roce 2006. Celkem 706 osob podezřelých z podílu na teroristických útocích bylo během minulého roku zatčeno v patnácti členských státech.

Zpráva zcela poprvé shromažďuje všechna statistická data spojená s teroristickými útoky a poskytuje tak detailní pohled na to, ve kterých státech EU je situace nejkritičtější. Dokument je veřejný, a tak mají Evropané přístup k datům, která bývají obyčejně nepublikovaná a utajovaná.

Nejvíce útoků nesou na svých bedrech separatisté, kteří během roku 2006 udeřili jen ve Franci 283krát a ve Španělsku 136krát. Například v Řecku mohou za všech 25 útoků levicoví radikálové. Jediný teroristický útok na území EU, za kterým stáli islamisté, se udál v Německu.