O Ahtissariho plánu jedná od úterka Rada bezpečnosti OSN. [celá zpráva] Návrh se vůbec nelíbí srbským představitelům [celá zpráva] a výhrady k němu má také Rusko, jež má v radě vetovací právo. Většina EU a Spojené státy americké naopak plán podporují.

Plán zmocněnce OSN pro Kosovo počítá s tím, že by této jihosrbské provincii měla být udělena omezená svrchovanost pod mezinárodním dohledem. Kosovo by mělo mít vlastní ústavu, hymnu, státní vlajku i ozbrojené síly. [celá zpráva] Srbská menšina by měla mít zaručena práva a spravovat si své běžné záležitosti sama.