"Problémy nezpůsobila nesprávná manipulace s přístrojem nebo software, nýbrž špatná interpretace dat," přiznal Antoine Perrin z regionálního nemocničního institutu. Upřesnil, že odpovědný radioterapeut nesprávně pochopil údaj v anglickém návodu k použití a mylně instruoval personál, který přístroj obsluhuje. Ten pak na základě pokynu dávkoval pacientům extrémní ozáření.

Ministr zdravotnictví Xavier Bertrand hovoří o selhání lidského faktoru, technických a organizačních nedostatcích, přičemž ujistil, že nechá odpovědné zdravotní i administrativní pracovníky potrestat.

Také u zbývajících 19 postižených pacientů se projevily následky nadměrného ozáření, přičemž v deseti případech jsou vyvolané komplikace vážné. Zvýšené radiaci byli pacienti vystaveni od května 2004 do srpna 2005. Ačkoli se o chybě už od léta 2005 vědělo, postižené pacienty informovali až loni na podzim.

Podle agentury AFP jde o nejvážnější pochybení svého druhu v historii Francie. Fatální chyba zdravotníků mezitím spustila sérii 14 žalob. Ve čtyřech případech jde o žaloby kvůli "neúmyslnému zabití", v deseti případech kvůli "neúmyslnému poranění".