Na anketní otázky odpovídalo celkem 28 tisíc lidí z 27 zemí. Mezi hodnocenými státy se kromě zmíněných objevily také EU jako celek, Francie, Británie, Čína, Indie, Rusko a Venezuela.

Působení Izraele na mezinárodní scéně negativně hodnotilo 56 procent respondentů, pozitivně pouhých 17 procent. Podobné vysvědčení dostal Írán: 54 ku 18. Jen o trochu lépe si stály USA - záporně je hodnotí 51 procent, kladně 30. Na Severní Koreu pohlíželo negativně 48 procent, pozitivně 19.

Nejhorší hodnocení
1. Izrael (56% negativně, 17% pozitivně)
2. Írán (54 % negativně, 18% pozitivně)
3. Spojené státy americké (51% negativně, 30% pozitivně)
Nejlepší hodnocení
1. Kanada (54% pozitivně, 14% negativně)
2. Evropská unie (53% pozitivně, 20% negativně)
3. Francie (50% pozitivně, 21% negativně)

Špatně si nestála Evropská unie

Plných 54 procent lidí naopak vyhodnotilo jako přínosnou pro svět Kanadu, zatímco 14 procent mělo opačný názor.

V pozitivním hodnocení se dál umístily Evropská Unie a Francie. Vliv EU vnímá pozitivně 53 procent dotázaných ze 24 zemí světa, a jen 19 procent si myslí opak.

Francii vnímá kladně 25 zemí. Kladné reakce nad zápornými převažovaly i v případě Británie, ČLR, Indie a Japonsko. To dokonce hodnotí pozitivně respondenti ze 24 zemích. 

U Ruska byl spíš silnější tábor nespokojených a na Venezuelu jsou pozitivní a negativní názory vyvážené.

"Zdá se, že lidé ve světě mají tendenci hledět negativně na ty země, jejichž image je poznamenáno užíváním vojenské síly," shrnul Steven Kull z Marylandské univerzity, která anketu pro BBC prováděla společně s agenturou GlobeScan. "Země, jež uplatňují převážně měkčí postup, jako Francie či Japonsko a obecně také EU, jsou hodnoceny pozitivně," uzavřel.