Podle  ředitele kliniky Wernera Schönyho dostali lékaři podezření u pacientky ve věku mezi 50 a 60 lety. Ve čtvrtek jí operativně odebrali vzorky mozkové tkáně. Podle vzorků chtěli lékaři zjistit, zda pacientka trpí nádorovým onemocněním, zánětem mozku nebo mrtvicí.

První vyšetření však ukázala na vysokou pravděpodobnost Creutzfeldt-Jakobovy nemoci. Vzorky byly odeslány na další expertizy do Vídně.

Přestože se nemoc přenáší prakticky jen infikovanou tkání nemocných zvířat a lékaři označili možnost přenosu choroby na jiné pacienty za krajně nepravděpodobnou, byla v nemocnici učiněna mimořádná bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k nákaze.

Creutzfeldt-Jakobova nemoc je velmi vzácná a vyskytuje se ročně asi v jednom případu na milión lidí. Je onemocněním mozku, které se zprvu projevuje poruchami paměti, koordinace a hybnosti a které může skončit smrtí. BSE se u skotu objevila v roce 1986 ve Velké Británii a následně byla zjištěna v dalších evropských zemích včetně několika případů v ČR. V obavách z rozšíření choroby mezi lidmi evropské státy v posledních letech minulého století vybily desetitisíce kusů dobytka a zpřísnily pravidla chovu.